Thủ dâm gạ địt với cha dượng cu to Yaobei, ngực trần còn đang tỏa nhiệt và mồ hôi, cơn say của kẻ việt dã, chàng còn rất tỉnh táo nhưng nằm một hồi thì không biết, đang mơ màng sắp thăng thì chợt nghe có tiếng kêu « anh đồng ơi, anh ở đâu vậy, » thì ra tú sau khi dỗ mãi cu tí mới ngủ, phim sex dit nhau cùng cha dượng Yaobei để bé lan ngủ trông cu tí, đã nhờ bé vân dẫn ra bờ sông kiếm chồng, đồng chỉ ở võng ra dấu hiệu nói khẽ, bé vân trở vô, tú cũng…